Declare-udtryk

Erklærer og definerer en subrutine i en DLL-fil som du vil udføre fra LibreOffice Basic.

Se også: FreeLibrary

Syntaks:

Declare {Sub | Function} Name Lib "Libname" [Alias "Aliasname"] [Parameter] [As Type]

Parametre:

Name: Et andet navn end defineret i DLL'en, til at kalde subrutinen fra LibreOffice Basic.

Aliasname: Subrutinens navn som defineret i DLL'en.

Libname: Fil- eller systemnavnet på DLL'en. Dette bibliotek bliver automatisk indlæst første gang funktionen anvendes.

Argumentlist: Liste af parametre der repræsenterer argumenter som overføres til proceduren når den bliver kaldt. Typen og antallet af parametre afhænger af den udførte procedure.

Type: Angiver datatypen på den værdi, der bliver returneret af en funktionsprocedure. Du kan udelade denne parameter hvis et typeerklæringstegn bliver indtastet efter navnet.

Advarselsikon

For at overføre en parameter til en subrutine som en værdi i stedet for som en reference, skal parameteren være indikeret af nøgleordet ByVal.


Eksempel:

Declare Sub MyMessageBeep Lib "user32.dll" Alias "MessageBeep" ( Long )

Sub ExampleDeclare

Dim lValue As Long

    lValue = 5000

    MyMessageBeep( lValue )

    FreeLibrary("user32.dll" )

End Sub