Call-udtryk

Overfører kontrolelementet for programmet til en subrutine, en funktion, eller en DLL procedure.

Syntaks:

[Call] Navn [Parameter]

Parametre:

Name: Navnet på subrutinen, funktionen, eller DLL'en som du vil kalde

Parameter: Parametre der skal overføres til proceduren. Typen og antallet af parametre afhænger af den rutine der bliver udført.

Noteikon

Et nøgleord er valgfrit når du kalder en procedure. Hvis en funktion udføres som et udtryk, skal parametrene være omgivet af parenteser i sætningen. Hvis en DLL kaldes, skal den først være angivet i Declare-sætningen.


Eksempel:

Sub ExampleCall

Dim sVar As String

    sVar = "LibreOffice"

    Call f_callFun sVar

End SubSub f_callFun (sText as String)

    Msgbox sText

End Sub