Spring

De følgende sætninger udfører spring

GoSub...Return-udtryk

Kalder en subrutine, der er angivet med en etiket fra en subrutine eller en funktion. Sætningerne, der følger etiketten, udføres indtil næste Return-sætning. Bagefter fortsætter programmet med sætningen, som efterfølger GoSubsætningen.

GoTo-udtryk

Fortsætter programudførelsen indenfor en Sub eller en Function ved procedurelinjen indikeret med en etiket.

On...GoSub-udtryk; On...GoTo-udtryk

Forgrener til en af adskillige specificerede linjer i programkoden afhængigt af værdien af et numerisk udtryk.