Løkker

De følgende sætninger udfører løkker.

Do...Loop-udtryk

Gentager sætningerne mellem Do og Loop sætningerne så længe betingelsen er True eller indtil betingelsen bliver True.

For...Next-udtryk

Gentager sætningerne mellem For...Next blokken et angivet antal gange.

While...Wend-udtryk

Når et program møder en While-sætning, tester det betingelsen. Hvis betingelsen er falsk, fortsætter programmet med sætningen lige efter Wend. Hvis betingelsen er sand, udføres løkken indtil programmet finder Wend, og programudførelsen hopper derefter tilbage til While-sætningen. Hvis betingelsen stadig er sand, udføres løkken igen.