IIf-udtryk

Returnerer et af to mulige resultater, afhængigt af den logiske værdi af det validerede udtryk.

Syntaks:

IIf (Udtryk, UdtrykHvisSand, UdtrykHvisFalsk)

Parametre:

Udtryk: Et udtryk, som skal evalueres. Hvis udtrykket har værdien True, vil funktionen returnere resultatet af UdtrykHvisSand, ellers returneres resultatet af UdtrykHvisFalsk.

UdtrykHvisSand, UdtrykHvisFalsk:: Udtryk, hvoraf et vil blive returneret som resultat af funktionen, afhængigt af den logiske evaluering.

Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald