Select...Case-udtryk

Angiver en eller flere sætningsblokke afhængigt af værdien af et udtryk.

Syntaks:

Select Case betingelse Case udtryk Sætningsblok [Case udtryk2 Sætningsblok][Case Else] Sætningsblok End Select

Parametre:

Betingelse: Et udtryk, der kontrollerer om sætningsblokken som følger den respektive Case-klausul bliver udført.

Udtryk: Ethvert udtryk, der er typemæssigt kompatibelt med Udtryk. Sætningsblokken som følger Case-klausulen udføres hvis Betingelse matcher Udtryk.

Eksempel:

Sub ExampleRandomSelect

Dim iVar As Integer

  iVar = Int((15 * Rnd) -2)

  Select Case iVar

    Case 1 To 5

      Print "Værdi fra 1 til 5"

    Case 6, 7, 8

      Print "Værdi fra 6 til 8"

    Case 8 To 10

      Print "Større end 8"

    Case Else

      Print "Ude af området 1 til 10"

  End Select

End Sub