Betingelsessætninger

De følgende sætninger er baseret på betingelser.

If...Then...Else-udtryk

Angiver en eller flere sætningsblokke, som du kun vil udføre, hvis en given betingelse er sand.

Select...Case-udtryk

Angiver en eller flere sætningsblokke afhængigt af værdien af et udtryk.

IIf-udtryk

Returnerer et af to mulige resultater, afhængigt af den logiske værdi af det validerede udtryk.