Heltal

De følgende funktioner afrunder værdier til heltal.

Fix-funktion

Returnerer heltalsværdien af et numerisk udtryk ved at fjerne brøkdelen af tallet.

Int-funktion

Returnerer heltalsportionen af et tal.