Trigonometriske funktioner

Følgende er de trigonometriske funktioner, som understøttes af LibreOffice Basic.

Atn-funktion

Trigonometrisk funktion som returnerer arcus tangens på et numerisk udtryk. Returværdien er i området -PI/2 til +PI/2.

Cos-funktion

Beregner cosinus af en vinkel. Vinklen er angivet i radianer. Resultatet ligger mellem -1 og 1.

Sin-funktion

Returnerer sinus af en vinkel. Vinklen er angivet i radianer. Resultatet ligger mellem -1 og 1.

Tan Function

Finder tangens til en vinkel. Vinklen angives i radianer.