Mod-operator

Returnerer heltalresten af en division.

Syntaks:

Result = Expression1 MOD Expression2

Returværdi:

Integer

Parametre:

Resultat: Numerisk variabel, som indeholder resultatet af Mod-operationen.

Udtryk1, Udtryk2: Vilkårlige numeriske udtryk, som du vil dividere.

Eksempel:

Sub ExampleMod

  Print 10 mod 2.5 REM returnerer 0

  Print 10 / 2.5 REM returnerer 4

  Print 10 Mod 5 REM returnerer 0

  Print 10 / 5 REM returnerer 2

  Print 5 Mod 10 REM returnerer 5

  Print 5 / 10 REM returnerer 0.5

End Sub