"/"-operator

Dividerer en værdi med en anden.

Syntaks:

Resultat = Udtryk1 / Udtryk2

Parametre:

Resultat: En numerisk værdi, som indeholder resultatet af divisionen.

Udtryk1, Udtryk2: Numeriske udtryk; hhv. divisor og divident.

Eksempel:

Sub ExampleDivision1

    Print 5 / 5

End Sub

 

Sub ExampleDivision2

Dim iValue1 As Integer

Dim iValue2 As Integer

    iValue1 = 5

    iValue2 = 10

    Print iValue1 / iValue2

End Sub