"+"-operator

Adderer eller kombinerer to udtryk.

Syntaks:

Resultat = Udtryk1 + Udtryk2

Parametre:

Resultat: Udtryk, som indeholder resultatet af additionen eller kombinationen.

Udtryk1, Udtryk2: De udtryk, du vil kombinere eller addere

Eksempel:

Sub ExampleAddition1

    Print 5 + 5

End Sub

 

Sub ExampleAddition2

Dim iValue1 As Integer

Dim iValue2 As Integer

    iValue1 = 5

    iValue2 = 10

    Print iValue1 + iValue2

End Sub