"*"-operator

Multiplicerer to værdier med hinanden.

Syntaks:

Resultat = Udtryk11 * Udtryk2

Parametre:

Resultat: Et numerisk udtryk, der indeholder resultatet af en multiplikation.

Udtryk1, Udtryk22: De to numeriske udtryk, du vil multiplicere.

Eksempel:

Sub ExampleMultiplication1

    Print 5 * 5

End Sub

 

Sub ExampleMultiplication2

Dim iValue1 As Integer

Dim iValue2 As Integer

    iValue1 = 5

    iValue2 = 10

    Print iValue1 * iValue2

End Sub