Or-operator

Udfører en logisk OR adskillelse på to udtryk.

Syntaks:

Result = Expression1 Or Expression2

Parametre:

Result: Enhver numerisk variabel, som indeholder resultatet af adskillelsen.

Expression1, Expression2: Ethvert numerisk udtryk, som du vil sammenligne.

En logisk OR adskillelse af to logiske udtryk returnerer værdien True (sand) hvis hvis mindst ét sammenligningsudtryk er True.

En bitvis sammenligning sætter en bit i resultatet, hvis den tilsvarende bit er sat i mindst ét af de to udtryk.

Eksempel:

Sub ExampleOr

Dim vA As Variant, vB As Variant, vC As Variant, vD As Variant

Dim vOut As Variant

  vA = 10: vB = 8: vC = 6: vD = Null

  vOut = vA > vB Or vB > vC ' -1

  vOut = vB > vA Or vB > vC ' -1

  vOut = vA > vB Or vB > vD ' -1

  vOut = (vB > vD Or vB > vA) ' 0

  vOut = vB Or vA ' 10

End Sub