AND-operator

Kombinerer logisk to udtryk.

Syntaks:

Result = Expression1 And Expression2

Parametre:

Result: Enhver numerisk variabel som registrerer resultatet af kombinationen.

Expression1, Expression2: Ethvert udtryk, som du vil kombinere.

Logiske udtryk kombineret med AND returnerer kun værdien Sand hvis begge udtryk vurderes til Sand(e):

True (sand) AND True returnerer True; for alle andre kombinationer er resultatet False(falsk).

Operatoren AND udfører også en bitvis sammenligning af identisk placerede bit i to numeriske udtryk.

Eksempel:

Sub ExampleAnd

Dim A As Variant, B As Variant, C As Variant, D As Variant

Dim vVarOut As Variant

  A = 10: B = 8: C = 6: D = Null

  vVarOut = A > B And B > C REM returnerer -1

  vVarOut = B > A And B > C REM returnerer 0

  vVarOut = A > B And B > D REM returnerer 0

  vVarOut = (B > D And B > A) REM returnerer 0

  vVarOut = B AND A REM returnerer 8 på grund af den bitvise AND kombination af de to argumenter

End Sub