On Error GoTo ... Resume-udtryk

Aktiverer en fejlhåndteringsrutine efter at en fejl opstår, eller genoptager programudførslen.

Syntaks:

On {[Local] Error GoTo Labelname | GoTo 0 | Resume Next}

Parametre:

GoTo Labelname: Hvis en fejl opstår, aktiveres fejlhåndteringsrutinen som begynder ved linje "Labelname".

Resume Next: Hvis en fejl opstår, vil programudførelsen fortsætte med sætningen, som følger efter sætningen i hvilken fejlen er sket.

GoTo 0: Deaktiverer fejlhåndteringen i den aktuelle procedure.

Lokal: "On error" er global i sit anvendelsesområde, og forbliver aktiv indtil den er annulleret af en anden "On error" erklæring. "On Local error" er begrænset til den kørsel der kalder den. Lokal fejlhåndtering tilsidesætter de globale indstillinger. Når den kørsel, der kaldte den lokale fejlhåndtering, afsluttes, bliver den lokale fejlhåndtering automatisk annulleret og de globale indstillinger genoprettes.

Erklæringen "On Error Go To" bruges til at reagere på fejl som sker i en makro.

Eksempel:

Sub ExampleReset

On Error GoTo ErrorHandler

Dim iNumber As Integer

Dim iCount As Integer

Dim sLine As String

Dim aFile As String

  aFile = "c:\data.txt"

  iNumber = Freefile

  Open aFile For Output As #iNumber

  Print #iNumber, "Dette er en linje tekst"

  Close #iNumber

  iNumber = Freefile

  Open aFile For Input As iNumber

  For iCount = 1 To 5

    Line Input #iNumber, sLine

    If sLine <>"" Then

      Rem

    End If

  Next iCount

  Close #iNumber

  Exit Sub

ErrorHandler:

  Reset

  MsgBox "Alle filer vil blive lukket",0,"Fejl"

End Sub