Err-funktion

Returnerer en fejlkode som identificerer fejlen som fandt sted under programudførelsen.

Syntaks:

Err

Returværdi:

Integer

Parametre:

Funktionen Err bruges i fejlhåndteringsrutiner til at fastslå fejlen og den rettende handling.

Eksempel:

Sub ExampleError

On Error Goto ErrorHandler REM Sæt fejlhåndteringen op

Dim iVar as Integer

Dim sVar As String

REM Fejl forekommer på grund af ikke-eksisterende fil

    iVar = Freefile

    Open "\file9879.txt" for Input as #iVar

    Line Input #iVar, sVar

    Close #iVar

Exit Sub

ErrorHandler:

    MsgBox "Fejl " & Err & ": " & Error + chr(13) + "Ved linje : " + Erl + chr(13) + Now, 16, "En fejl er opstået"

End Sub