Timer-funktion

Returnerer en værdi, som specificerer antallet af sekunder som er gået siden midnat.

Noteikon

Du skal først erklære en variabel for at kalde timer-funktionen og tildele det datatypen "Long ", ellers bliver en datoværdi returneret.


Syntaks:

Timer

Returværdi:

Dato

Eksempel:

Sub ExampleTimer

Dim lSec As Long,lMin As Long,lHour As Long

  lSec = Timer

  MsgBox lSec,0,"sekunder siden midnat"

  lMin = lSec / 60

  lSec = lSec Mod 60

  lHour = lMin / 60

  lMin = lMin Mod 60

  MsgBox Right("00" & lHour, 2) & ":"& Right("00" & lMin, 2) & ":" & Right("00" & lSec, 2), 0, "Klokken er"

End Sub