Time-udtryk

Denne funktion returnerer det aktuelle systemtid som en streng i formatet "TT:MM:SS".

Syntaks:

Time

Parametre:

Tekst: Ethvert strengudtryk, der angiver den nye tid i formatet "TT:MM:SS".

Eksempel:

Sub ExampleTime

    MsgBox Tid,0,"Klokkeslættet er"

End Sub