Systemdato og klokkeslæt

De følgende funktioner og sætninger indstiller eller returnerer systemets dato og klokkeslæt.

Date-udtryk

Returnerer den aktuelle Systemdato som en streng, eller nulstiller datoen. Datoformatet afhænger af dine lokale systemindstillinger.

Now-funktion

Returnerer systemets aktuelle dato og klokkeslæt som en Date-værdi.

Time-udtryk

Denne funktion returnerer det aktuelle systemtid som en streng i formatet "TT:MM:SS".

Timer-funktion

Returnerer en værdi, som specificerer antallet af sekunder som er gået siden midnat.