CDateToUnoDateTime-funktion

Returnerer tidsdelen af en dato som en UNO com.sun.star.util.DateTime struktur.

Syntaks:

CDateToUnoDateTime(aDate)

Returværdi:

com.sun.star.util.DateTime

Parametre:

aDate: Datoværdien som skal konverteres

Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

Eksempel:

Sub ExampleCDateToUnoDateTime

    aDatabaseRow.updateTimestamp(3, CDateToUnoDateTime(Now))

End Sub