Year-funktion

Returnerer året fra et serielt datotal, som genereres af DateSerial- eller DateValue-funktionen.

Syntaks:

Year (Number)

Returværdi:

Integer

Parametre:

Number: Heltalsudtryk, som indeholder det serielle datotal, som bruges til at beregne året.

Denne funktion er den modsatte af funktionen DateSerial, og returnerer året på en seriel dato. For eksempel vil udtrykket:

Print Year(DateSerial(1994, 12, 20))

returnere værdien 1994.

Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

Eksempel:

Sub ExampleYear

    MsgBox "" & Year(Now), 64, "Nuværende år"

End Sub