WeekDay-funktion

Returnerer tallet svarende til ugedagen repræsenteret ved et serielt datotal, som genereres af DateSerial- eller DateValue-funktionen.

Syntaks:

WeekDay (Number)

Returværdi:

Integer

Parametre:

Number: Heltalsudtryk, som indeholder det serielle datotal, som bruges til at beregne ugedagen (1-7). Dag 1 er søndag.

Følgende eksempel bestemmer ugedagen ved brug af funktionen WeekDay når du indtaster en dato.

Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

Eksempel:

Sub ExampleWeekDay

Dim sDay As String

REM Returner og vis ugedagen

  Select Case WeekDay( Now )

    Case 1

      sDay="Søndag"

    Case 2

      sDay="Mandag"

    Case 3

      sDay="Tirsdag"

    Case 4

      sDay="Onsdag"

    Case 5

      sDay="Torsdag"

    Case 6

      sDay="Fredag"

    Case 7

      sDay="Lørdag"

  End Select

  Msgbox "" + sDay,64,"I dag er det"

End Sub