Day-funktion

Returnerer en værdi, som repræsenterer dagen i måneden baseret på et serielt datotal genereret med DateSerial eller DateValue.

Syntaks:

Day (Number)

Returværdi:

Integer

Parametre:

Number: Et numerisk udtryk der indeholder et serielt datotal hvorfra du kan bestemme dagen i måneden.

Denne funktion er i bund og grund det modsatte af DateSerial-funktionen, returnerende dagen i måneden fra et serielt datotal genereret med DateSerial eller DateValue funktionen. For eksempel, udtrykket

Print Day (DateSerial(1994, 12, 20))

returnerer værdien 20.

Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

Eksempel:

Sub ExampleDay

    Print "Dag " & Day (DateSerial(1994, 12, 20)) & " i måneden"

End Sub