DateValue-funktion

Returnerer en datoværdi fra en datostreng. Datostrengen er en komplet dato i en enkelt numerisk værdi. Du kan også bruge dette løbende tal til at fastslå forskellen mellem to datoer.

Syntaks:

DateValue [(date)]

Returværdi:

Dato

Parametre:

Dato: Et strengudtryk som indeholder datoen du ønsker at beregne. I modsætning til DateSerial-funktionen som videregiver år, måneder og dage som separate numeriske værdier, kræver DateValue-funktionen dato-strengen at være i overensstemmelse med en af de accepterede mønstre der er defineret i dine lokalitetsindstillinger (se Funktioner - Indstillinger - Sprogindstillinger - Sprog) eller til ISO dato format (for øjeblikket accepteres kun ISO-formater med bindestreger hyphens, f.eks. "31-12-2012").

Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

Eksempel:

Sub ExampleDateValue

    MsgBox DateValue("12/02/2011")

End Sub