Name-udtryk

Omdøber en eksisterende fil eller katalog.

Syntaks:

Name OldName As String As NewName As String

Parametre:

OldName, NewName: Ethvert strengudtryk, der angiver filnavnet, inklusiv stien. Du kan også bruge URL-notation.

Eksempel:

Sub ExampleReName

On Error GoTo Error

FileCopy "c:\autoexec.bat", "c:\temp\autoexec.sav"

Name "c:\temp\autoexec.sav" As "c:\temp\autoexec.bat"

End

Error:

If err = 58 Then

    MsgBox "Filen findes allerede"

End If

End

End Sub