MkDir-udtryk

Opretter et nyt katalog på et datamedium.

Syntaks:

MkDir Text As String

Parametre:

Text: Ethvert strengudtryk, der angiver navnet og stien for kataloget som skal oprettes. Du kan også bruge URL-notation.

Hvis stien ikke er bestemt, vil kataloget blive oprettet i det aktuelle katalog.

Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

76 Sti ikke fundet

Eksempel:

Sub ExampleFileIO

' Eksempel på filorganiseringsfunktioner

Const sFile1 As String = "file://c|/autoexec.bat"

Const sDir1 As String = "file://c|/Temp"

Const sSubDir1 as String ="Test"

Const sFile2 as String = "Copied.tmp"

Const sFile3 as String = "Renamed.tmp"

Dim sFile As String

  sFile = sDir1 + "/" + sSubDir1

  ChDir( sDir1 )

  If Dir(sSubDir1,16)="" then " Eksisterer kataloget ? "

    MkDir sSubDir1

    MsgBox sFile,0,"Opret katalog"

  End If

  sFile = sFile + "/" + sFile2

  FileCopy sFile1 , sFile

  MsgBox fSysURL(CurDir()),0,"Aktuelt katalog"

  MsgBox sFile & Chr(13) & FileDateTime( sFile ),0,"Oprettelsestidspunkt"

  MsgBox sFile & Chr(13)& FileLen( sFile ),0,"Fil længde"

  MsgBox sFile & Chr(13)& GetAttr( sFile ),0,"Fil attributter"

  Name sFile As sDir1 + "/" + sSubDir1 + "/" + sFile3

  ' Omdøb i det samme katalog

  sFile = sDir1 + "/" + sSubDir1 + "/" + sFile3

  SetAttr( sFile, 0 ) 'Slet alle attributter

  MsgBox sFile & Chr(13) & GetAttr( sFile ),0,"Nye filattributter"

  Kill sFile

  RmDir sDir1 + "/" + sSubDir1

End Sub

 

' Konverterer en systemsti til URL

Function fSysURL( fSysFp As String ) As String

Dim iPos As String

  iPos = 1

  iPos = Instr(iPos,fSysFp, getPathSeparator())

  Do While iPos > 0

    Mid( fSysFp, iPos , 1,"/")

    iPos = Instr(iPos+1,fSysFp, getPathSeparator())

  Loop

  ' kolonet med DOS

  iPos = Instr(1,fSysFp,":")

  If iPos > 0 Then Mid( fSysFp, iPos , 1,"|")

  fSysURL = "file://" & fSysFp

End Function