FileAttr-funktion

Returnerer adgangstilstanden eller den bitvise filattribut på en fil som er åbnet med Open-sætningen. Rettighedsværdien er afhængigt af operativsystemet (OSH = Operating System Handle).

Noteikon

Hvis du bruger et 32-bit operativsystem, kan du ikke bruge funktionen FileAttr til at fastslå det bitvise filattribut.


Se også:Open

Syntaks:

FileAttr (FileNumber As Integer, Attribute As Integer)

Returværdi:

Integer

Parametre:

FileNumber: Tallet på den fil, som blev åbnet med Open-sætningen.

Attribute: Heltalsudtryk, der viser typen af filinformation, som du vil returnere. Følgende værdier er mulige:

1: Funktionen FileAttr angiver adgangstilstanden på denne fil.

2: Funktionen FileAttr returnerer den bitvise filattribut på operativsystemet.

Hvis du angiver en parameterattribut med en værdi på 1, gælder følgende returværdier:

1 - INPUT (fil er åben for input)

2 - OUTPUT (fil er åben for output)

4 - RANDOM (fil er åbnet for vilkårlig tilgang)

8 - APPEND (fil er åben for tilføjelse)

32 - BINARY (fil er åben i binær tilstand).

Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

52 Ugyldig filenavn or filnummer

Eksempel:

Sub ExampleFileAttr

Dim iNumber As Integer

Dim sLine As String

Dim aFile As String

  aFile = "c:\data.txt"

  iNumber = Freefile

  Open aFile For Output As #iNumber

  Print #iNumber, "Dette er en linje tekst"

  MsgBox FileAttr(#iNumber, 1 ),0,"Adgangstilstand"

  MsgBox FileAttr(#iNumber, 2 ),0,"Filattribut"

  Close #iNumber

End Sub