Input#-udtryk

Læser data fra en åben sekventiel fil.

Syntaks:

Input #FileNumber As Integer; var1[, var2[, var3[,...]]]

Parametre:

FileNumber: Nummeret på den fil, som indeholder dataene, som du vil læse. Filen skal være åbnet med Open-sætningen ved at bruge nøgleordet INPUT.

var: En numerisk- eller strengvariabel, som du tildeler værdierne, der læses fra den åbne fil.

Input#-sætningen læser numeriske værdier eller strenge fra en åben fil og tildeler dataene til en eller flere variable. En numerisk variabel læses op til det første linjeskift (CR) (ASCII=13), linjeskift (LF) (ASCII=10), mellemrum eller komma. Strengvariable læses til det første linjeskift (CR) (ASCII=13), linjeskift (LF) (ASCII=10) eller komma.

Data og datatyper i den åbnede fil skal optræde i samme orden som variablene, der overføres i "var"-parameteren. Hvis du tildeler ikke-numeriske værdier til en numerisk værdi, tildeles "var" en værdi på "0".

Dataposter, som er adskilt af kommaer, kan ikke anvendes i en strengvariabel. Citationstegn (") i filen ignoreres også. Hvis du vil læse disse tegn fra filen, så brug Line Input#-sætningen til at læse rene tekstfiler (filer, som kun indeholder tegn, der kan udskrives) linje for linje.

Hvis slutningen på filen nås under læsningen af et dataelement, opstår der en fejl og processen afbrydes.

Eksempel:

Sub ExampleWorkWithAFile

Dim iCount As Integer

Dim sName As String

Dim sValue As Integer

Dim sFileName As String

 

sFileName = "c:\data.txt"

iCount = Freefile

 

REM Skriv data (som vi senere vil indlæse med Input ) til fil

Open sFileName For Output As iCount

sName = "Hamburg"

sValue = 200

Write #iCount, sName, sValue

sName = "New York"

sValue = 300

Write #iCount, sName, sValue

sName = "Miami"

sValue = 459

Write #iCount, sName, sValue

Close #iCount

 

iCount = Freefile

REM Læs datafil ved hjælp af Input

Open sFileName For Input As iCount

Input #iCount; sName, sValue

MsgBox sName & " " & sValue

Input #iCount; sName, sValue

MsgBox sName & " " & sValue

Input #iCount; sName, sValue

MsgBox sName & " " & sValue

Close #iCount

End Sub