Lukkeerklæring

Lukker en nærmere angivet fil som blev åbnet med Open-sætningen.

Syntaks:

Close FileNumber As Integer[, FileNumber2 As Integer[,...]]

Parametre:

FileNumber: Ethvert heltalsudtryk, som angiver nummeret på datakanalen som blev åbnet med sætningen Open.

Eksempel:

Sub ExampleWorkWithAFile

Dim iNumber As Integer

Dim sLine As String

Dim aFile As String

Dim sMsg As String

  aFile = "c:\data.txt"

  sMsg = ""

  iNumber = Freefile

  Open aFile For Output As #iNumber

  Print #iNumber, "Første tekstlinje"

  Print #iNumber, "En anden tekstlinje"

  Close #iNumber

  iNumber = Freefile

  Open aFile For Input As iNumber

  While Not eof(iNumber)

    Line Input #iNumber, sLine

    If sLine <>"" Then

      sMsg = sMsg & sLine & chr(13)

    End If

  Wend

  Close #iNumber

  MsgBox sMsg

End Sub