Vis funktioner

Dette afsnit beskriver afviklingsfunktioner, der bruges til output af information til skærmen.

MsgBox-udtryk

Viser en dialog indeholdende en besked.

MsgBox-funktion

Viser en dialog indeholdende en besked og returnerer en værdi.

Print-udtryk

Udskriver de angivne strenge eller numeriske udtryk til en dialog eller en fil.