Kørselstidsfunktioner

Dette afsnit beskriver kørselstidsfunktioner i LibreOffice Basic.

Basic-konstanter

Konstanter brugt i Basic-programmer

Skærm I/O funktioner

Dette afsnit beskriver afviklingsfunktioner der bruges til kald af dialoger til input og output af brugerindtastninger.

Fil I/O funktioner

Brug fil I/O - funktioner til at oprette og administrere brugeredefinerede (data)filer.

Dato- og klokkeslætsfunktioner

Brug sætningerne og funktioner beskrevet her til at udføre dato- og klokkeslætsberegninger.

Fejlhåndteringsfunktioner

Brug de følgende sætninger og funktioner til at definere måden hvorpå LibreOffice Basic reagerer på kørselsfejl.

Logiske operatorer

De følgende logiske operatorer understøttes af LibreOffice Basic.

Matematiske operatorer

De følgende matematiske operatorer bliver understøttet af LibreOffice Basic.

Numeriske funktioner

Følgende numeriske funktioner udfører beregninger. Matematiske og logiske operatorer er beskrevet i en selvstændig sektion. Funktioner adskiller sig fra operatorer ved, at funktioner overfører argumenter og returnerer et resultat i modsætning til operatorer, der returnerer et resultat ved at kombinere to numeriske udtryk.

Styring af programudførelse

De følgende sætninger kontrollerer udførelsen af et program.

Variable

De følgende sætninger og funktioner er til at arbejde med variable. Du kan bruge disse funktioner til at erklære eller definere variable, konvertere variable fra en type til en anden, eller bestemme variabeltypen.

Sammenligningsoperatorer

De tilgængelige sammenligningsoperatorer er beskrevet her.

Tekststrenge

De følgende funktioner og sætninger undersøger gyldigheden af, og returnerer strenge.

Andre kommandoer

Dette er en liste med de funktioner og sætninger som ikke er inkluderede i de andre kategorier.