LibreOffice Basic ordliste

Denne ordliste forklarer nogle teknisk begreber, som du kan støde på under brugen af LibreOffice Basic.

Decimalpunkt

Ved konvertering af tal bruger LibreOffice Basic lokalitetsindstillingerne på systemet til at bestemme typen af decimal- og tusindtalsskilletegn.

Opførslen har en effekt på såvel den implicitte konvertering ( 1 + "2.3" = 3.3 ) som kørselstidsfunktionen IsNumeric.

Farver

I LibreOffice Basic behandles farver som en Long Integer. Returværdien på farveforespørgsler er også altid en Long Integer. Ved angivelse af egenskaber kan farver specificeres ved at bruge deres RGB-kode, som bliver konverteret til en Long Integer ved at bruge RGB-funktionen.

Måleenheder

I LibreOffice Basic kan en metodeparameter eller enegenskab, som forventer enhedsinformation, være specificeret enten som et heltal eller et langt heltal uden enhed, eller som et streng som indeholder en enhed. Hvis ingen enhed er videregivet til metoden, bruges standardenheden defineret for den aktive dokumenttype. Hvis parameteren er videregivet som et streng indeholdende en måleenhed, vil standardindstillingen blive ignoreret. Standardmåleenhed for en dokumenttype kan sættes under - (Dokumenttype) - Generelt.

Twips

En twip er en skærm-uafhængig enhed som bruges til at definere den ensartede position og størrelse af skærmelementer på alle visningssystemer. En twip er 1/1440 af en tommer eller 1/20 af en printers punkt. Der er 1440 twips på en tomme eller ca. 567 twips på en centimeter.

URL-notation

URL'er (Uniform Resource Locators) bliver brugt til at bestemme placeringen af en ressource, såsom en fil i et filsystem, typisk inden for et netværksmiljø. En URL består af en protokolangivelse, en værtscomputerangivelse og en fil- og stiangivelse:

protokol://værtscomputer.navn/sti/til/filen.html

Den mest almindelige brug af URL'er er på internettet, når du angiver websider. Eksempler på protokoller er http, ftp eller file. Protokollen file bruges, når der refereres til en fil på det lokale filsystem.

URL-notation tillader ikke visse specialtegn. Disse er enten erstattet af andre tegn eller afkodede. En skråstreg (/) bruges som stiskilletegn. For eksempel, en fil refereret til som C:\Users\alice\Documents\My File.odt på den lokale værtscomputer i "Windows notation" bliver til ile:///C:/Users/alice/Documents/My%20File.odt i URL-notation.