Åbning af en dialog med programkode

I LibreOffice BASIC-vinduet for en dialog, som du oprettede, luk dialogeditoren ved at klikke på navnefanebladet for det modul, som dialogen er knyttet til. Navnefanebladet er i bunden af vinduet.

Indtast følgende kode til en subrutine kaldet Dialog1Show. I dette eksempel er navnet på dialogen, som du oprettede, "Dialog1":

Sub Dialog1Show

  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")

  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")

  oDialog1.Execute()

End Sub

Uden brug af "LoadDialog" kan du kalde koden som følger:

Sub Dialog1Show

  DialogLibraries.LoadLibrary("Standard")

  oDialog1 = CreateUnoDialog( DialogLibraries.Standard.Dialog1 )

  oDialog1.Execute()

End Sub

Når du udfører denne kode, åbner "Dialog1". For at lukke dialogen skal du klikke på knappen luk (x) på dens titellinje.