Poznámka pod čarou a vysvětlivka

Tato nabídka obsahuje příkazy pro vložení poznámky pod čarou nebo vysvětlivky, a to jak s dalším nastavením uživatelem, tak bez něj.

Poznámka pod čarou

Vloží na aktuální pozici kurzoru bez dalšího nastavování poznámku pod čarou.

Vysvětlivka

Vloží na aktuální pozici kurzoru bez dalšího nastavování vysvětlivku.

Poznámka pod čarou nebo vysvětlivka

Inserts a footnote or an endnote in the document. The anchor for the note is inserted at the current cursor position. You can choose between automatic numbering or a custom symbol.