Lišta Textový objekt

Obsahuje příkazy pro formátování textu, který je obsažen v kresbě. Lišta Textový objekt se zobrazí, pokud poklepete do kresby.

Název písma

Umožňuje vybrat název písma ze seznamu nebo zadat přímo název.

Umožňuje zadat více písem oddělených středníky. Pokud není první písmo k dispozici, použije LibreOffice následující, atd.

Ikonka

Název písma

Velikost písma

Umožňuje zvolit velikost písma ze seznamu, nebo ji zadat ručně.

Tučné

Změní vybraný text na tučný. Je-li kurzor uvnitř slova, je celé slovo označeno tučně. Je-li slovo nebo výběr již tučně, bude toto formátování odstraněno.

Ikona

Tučné

Kurzíva

Změní vybraný text na kurzívu. Je-li kurzor uvnitř slova, je celé slovo změněno na kurzívu. Je-li slovo nebo výběr již kurzívou, bude toto formátování odstraněno.

Ikona

Kurzíva

Podtržené

Podtrhne nebo zruší podtržení označeného textu.

Ikona

Podtržené

Horní index

Zmenší velikost písma označeného textu a zvedne text nad základní řádek.

Ikonka

Horní index

Dolní index

Zmenší velikost písma označeného textu a sníží text pod základní řádek.

Ikonka

Dolní index

Vlevo

Zarovná označené odstavce k levému okraji stránky.

Ikona

Zarovnat vlevo

Na střed

Zarovná označené odstavce na střed stránky.

Ikona

Vpravo

Zarovná označené odstavce k pravému okraji stránky.

Ikona

Zarovnat vpravo

Do bloku

Zarovná označené odstavce k levému i pravému okraji stránky. Pokud chcete, je možné určit možnosti zarovnání posledního řádku odstavce - zvolte Formát - Odstavec - Zarovnání.

Ikona

Do bloku

Podpora asijských jazyků

Tyto příkazy jsou přístupné pouze tehdy, je-li povolena podpora pro asijské jazyky v - Jazyková nastavení - Jazyky.

Směr textu zleva doprava

Specifies the horizontal direction of the text.

Ikonka

Směr textu zleva doprava

Směr textu shora dolů

Specifies the vertical direction of the text.

Ikonka

Směr textu shora dolů

Vybrat vše

Selects the entire content of the current file, frame, or text object.

Ikonka

Vybrat vše

Znak

Změní písmo a formátování vybraných znaků.

Ikona

Znak

Odstavec

Pomocí tohoto tlačítka je možné zadávat hodnoty odsazení, vzdálenosti, zarovnání nebo řádkování pro vybraný odstavec.

Ikona

Odstavec