Lišta Rámec

Když je vybrán rámec, zobrazí se lišta Rámec, která poskytuje nejdůležitější funkce pro formátování a umístění rámce.

Set Paragraph Style

Assigns a style to the current paragraph, selected paragraphs, or to a selected object.

Set Paragraph Style

Set Paragraph Style

Vypnout obtékání

Places the object on a separate line in the document. The Text in the document appears above and below the object, but not on the sides of the object.Toto nastavení si také můžete vybrat na kartě Obtékání.

Ikona

Vypnout obtékání

Zapnout obtékání

Wraps text on all four sides of the border frame of the object.Tato ikona představuje volbu Obtékání stránky na kartě Obtékání.

Ikona

Zapnout obtékání

Přes text

Places the object in front of the text.Toto nastavení si také můžete vybrat na kartě Obtékání.

Ikona

Přes text

Zarovnat vlevo

Aligns the left edges of the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the left edge of the object is aligned to the left page margin.

Ikona

Vlevo

Vodorovně na střed

Horizontally centers the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the center of the object is aligned to the horizontal center of the page.

Ikona

Na střed

Zarovnat vpravo

Aligns the right edges of the selected objects. If only one object is selected in Impress or Draw, the right edge of the object is aligned to the right page margin.

Ikona

Vpravo

Zarovnat nahoru

Vertically aligns the top edges of the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the top edge of the object is aligned to the upper page margin.

Ikona

Nahoru

Svisle na střed

Vertically centers the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the center of the object is aligned to the vertical center of the page.

Ikona

Na střed

Zarovnat dolů

Zarovná svisle dolní okraje vybraných objektů. Pokud je vybrán jen jeden objekt v aplikaci Draw nebo Impress, dolní okraj bude zarovnán k dolnímu okraji stránky.

Ikona

Dolů

Ohraničení

Po klepnutí na ikonu Ohraničení se otevře lišta Ohraničení, kde je možné upravit ohraničení oblasti listu nebo objektu.

Ikonka

Ohraničení

Styl čáry

Klepnutím na tuto ikonu otevřete nástrojovou lištu Styl čáry, kde je možné upravit styl čáry ohraničení.

Ikonka

Styl čáry

Barva ohraničení

Klepnutím na ikonu Barva čáry (ohraničení) otevřete nástrojovou lištu Barva ohraničení, kde je možné změnit barvu ohraničení objektu.

Ikonka

Barva čáry (ohraničení)

Barva pozadí

Klepnutím otevřete nástrojovou lištu, kde je možné kliknutím vybrat barvu pozadí odstavce. Barva bude použita jako pozadí aktuálního odstavce nebo vybraných odstavců.

Ikonka

Barva pozadí

Vlastnosti rámce

Vloží rámec, který lze použít pro vytvoření jednoho či více sloupců textu a objektů.

Icon

Vlastnosti rámce

Přenést do popředí

Přesune vybraný objekt před všechny ostatní objekty.

Ikona

Přenést do popředí

Odsunout do pozadí

Přesune vybraný objekt za všechny ostatní objekty.

Ikona

Odsunout do pozadí

Změnit ukotvení

Umožní vám přepínat mezi možnostmi ukotvení.

Ikona

Změnit ukotvení

Odkaz

Spojí označený rámec s jiným rámcem. Text automaticky přeteče z jednoho rámce do druhého.

Ikonka

Propojit rámce

Zrušit propojení rámců

Zruší propojení rámců. Můžete zrušit jen propojení, které směřuje z vybraného rámce do cílového.

Ikonka

Zrušit propojení rámců