Náhled tisku

Lišta Náhled tisku se zobrazí, když si prohlížíte aktuální dokument v režimu náhledu.

Předchozí strana

Moves back to the previous page in the document. This function is only active when you select the Print Preview function on the File menu.

Ikona

Předchozí strana

Další stránka

Moves forward to the next page in the document. This function is only active when you select the Print Preview function on the File menu.

Ikona

Další stránka

Moves to the first page of the document. This function is only active when you select the Print Preview function on the File menu.

Ikona

Moves to the last page of the document. This function is only active when you select the Print Preview function on the File menu.

Ikona

Náhled dvou stránek

Zobrazí v okně Náhled tisku dvě stránky. Sudé stránky se zobrazí na pravé straně, liché nalevo.

Ikona

Náhled dvou stránek

Určuje počet stránek, které se v náhledu zobrazí. Klepnutím na šipku vedle ikony se otevře mřížka, s jejíž pomocí je možné vybrat v kolika řádcích a sloupcích se stránky zobrazí.

Ikona

Náhled více stránek

Náhled knihy

Je-li zvoleno, zobrazí se první stránka v náhledu na pravé straně. V opačném případě se první stránka zobrazí na levé straně náhledu.

ikona náhledu knihy

Náhled knihy

Přiblížit

Přiblíží pohled na dokument.

Oddálit

Oddálí pohled na dokument a umožní tak zobrazit jeho větší část ve zmenšené velikosti.

Přiblížení náhledu

Určuje úroveň přiblížení náhledu tisku.

Celá obrazovka

Zobrazí nebo skryje nabídky a nástrojové lišty aplikace Writer nebo Calc. Chcete-li režim zobrazení na celou obrazovku ukončit, klepněte na tlačítko Celá obrazovka nebo stiskněte klávesu Esc.

Ikonka

Celá obrazovka (v náhledu tisku)