Stavový řádek

Stavový řádek obsahuje informace o aktuálním dokumentu a nabízí několik tlačítek s užitečnými funkcemi.

Číslo stránky

V tomto poli stavového řádku se zobrazuje číslo aktuální stránky. Poklepáním otevřete Navigátor, s jehož pomocí je možné snadno procházet dokumentem. Pravé klepnutí zobrazí všechny záložky v dokumentu. Klepnutím na záložku se textový kurzor umístí na pozici záložky.

Aktuální styl stránky

Zobrazí aktuální styl stránky. Poklepáním je možné jej upravit, klepnutí pravým tlačítkem se přepnete na jiný z přiřazených stylů.

Jazyk

Zobrazuje jazyk označeného textu.
Klepnutím otevřete nabídku, z níž můžete vybrat jazyk označeného textu nebo aktuálního odstavce.
Volba Žádný vyřadí text z kontroly pravopisu a dělení slov.
Volba Nastavit výchozí jazyk použije na označený text nebo odstavec výchozí nastavení jazyka.
Volba Více otevře dialog s dalšími možnostmi.

Režim vkládání

Displays the current insert mode. You can toggle between INSRT = insert and OVER = overwrite.

Režim výběru

Zde můžete přepnout mezi různými režimy výběru.

Změna dokumentu

Pokud ještě nebyly změny dokumentu uloženy na pevný disk, zobrazuje se v tomto poli "*". Platí to také pro nové a ještě neuložené dokumenty.

Elektronický podpis

Viz také elektronické podpisy.

Různé informace

Zobrazuje informace o aktuálním dokumentu.

Přiblížení a režim zobrazení

Tři ovládací prvky ve stavovém řádku Writeru umožňují změnit přiblížení a režim zobrazení textových dokumentů.

Ikony zobrazení zleva doprava: Jeden sloupec. Režim zobrazení s mnoha stránkami vedle sebe. Režim knihy, kde se zobrazují dvě stránky vedle sebe.

Když přetáhnete posuvník Přiblížení vlevo, zobrazí se více stránek. Když přetáhnete posuvník vpravo, zvětší se obsah stránky.

Přiblížení

Určuje míru přiblížení aktuální stránky.