Lišta Odrážky a číslování

Lišta Odrážky a číslování obsahuje funkce pro úpravu struktury číslovaných odstavců, např. změnu pořadí odstavců a nastavení různých úrovní odstavců.

Vypnout číslování

Vypne číslování nebo odrážky aktuálního odstavce nebo označených odstavců.

Ikonka

Vypnout číslování

Posune vybraný odstavec o jednu úroveň výše v hierarchii číslování nebo odrážek.

Ikonka

Posune vybraný odstavec o jednu úroveň níže v hierarchii číslování nebo odrážek.

Ikonka

Zvýší o jednu úroveň včetně podčástí

Přesune odstavce včetně podčástí o jednu úroveň v číslování výše. Tato možnost je zobrazena, jen pokud je kurzor umístěn v číslovaném nebo odrážkovém seznamu.

Icon

Zvýší o jednu úroveň včetně podčástí

Sníží o jednu úroveň včetně podčástí

Přesune odstavce včetně podčástí o jednu úroveň níže. Tato možnost je zobrazena, jen pokud je kurzor umístěn v číslovaném nebo odrážkovém seznamu.

Icon

Sníží o jednu úroveň včetně podčástí

Vložit nečíslovanou položku

Vloží odstavec bez číslování. Existující číslování to nijak neovlivní.

Icon

Vložit nečíslovanou položku

Přesunout nahoru

Positions the selected paragraph before the one above it.

Ikona

Přesunout nahoru

Přesunout dolů

Positions the selected paragraph after the one below it.

Ikona

Přesunout dolů

Přesunout nahoru včetně podčástí

Přesune odstavec včetně podčástí nad předchozí odstavec. Ikona je viditelná, jen je-li kurzor umístěn v textu s číslováním nebo odrážkami.

Ikona

Přesunout nahoru včetně podčástí

Přesunout dolů včetně podčástí

Přesune odstavec včetně podčástí pod následující odstavec. Ikona je viditelná, jen je-li kurzor umístěn v textu s číslováním nebo odrážkami.

Ikona

Přesunout dolů včetně podčástí

Restartovat číslování

Restartuje číslování textu. Ikona je viditelná, jen je-li kurzor umístěn v textu s číslováním nebo odrážkami.

Ikona

Restartovat číslování

Odrážky a číslování

Adds numbering or bullets to the current paragraph, and lets you edit format of the numbering or bullets.

Ikona

Odrážky zap/vyp