Lišta Vlastnosti objektu kresby

Lišta Vlastnosti objektu kresby je k dispozici ve Writeru a Calcu. Zvolte Zobrazit - Nástrojové lišty - Vlastnosti objektu kresby. Ovládací prvky jsou dostupné, když je označena kresba. Ve výchozím nastavení se některé ikony liší pro textové dokumenty a sešity.

Čára

Nastavení možností formátování vybrané čáry.

Ikona

Čára

Styl šipky

Otevře nástrojovou lištu Styl šipky. Pomocí symbolů je možné určit konce čáry.

Ikonka

Styl šipky

Styl čáry

Select the line style that you want to use.

Ikonka

Styl čáry

Šířka čáry

Select the width for the line. You can append a measurement unit. A zero line width results in a hairline with a width of one pixel of the output medium.

Ikonka

Šířka čáry

Barva čáry

Select a color for the line.

Ikonka

Barva čáry

Oblast

Nastaví vlastnosti výplně vybraného objektu kresby.

Ikona

Oblast

Styl/výplň oblasti

Vyberte druh výplně pro vybraný objekt kresby.

Ikonka

Styl výplně oblasti

Otočit

Otočí vybraný objekt.

Ikonka

Otočit

Změnit ukotvení

Umožní vám přepínat mezi možnostmi ukotvení.

Ikona

Změnit ukotvení

Na popředí

Přesune vybraný objekt před text.

Ikona

Na popředí

Na pozadí

Přesune vybraný objekt za text.

Ikona

Na pozadí

Přenést do popředí

Přesune vybraný objekt před všechny ostatní objekty.

Ikona

Přenést do popředí

Odsunout do pozadí

Přesune vybraný objekt za všechny ostatní objekty.

Ikona

Odsunout do pozadí

Zarovnání

Upraví zarovnání vybraných objektů.

Ikonka

Zarovnání