Lišta Tabulka

Lišta Tabulka obsahuje funkce, které potřebujete pro práci s tabulkou. Objeví se, pokud umístíte kurzor do tabulky.

Insert Table

Inserts a table into the document. You can also click the arrow, drag to select the number of rows and columns to include in the table, and then click in the last cell.

Icon

Tabulka

Styl čáry

Klepnutím na tuto ikonu otevřete nástrojovou lištu Styl čáry, kde je možné upravit styl čáry ohraničení.

Ikonka

Styl čáry

Barva ohraničení

Klepnutím na ikonu Barva čáry (ohraničení) otevřete nástrojovou lištu Barva ohraničení, kde je možné změnit barvu ohraničení objektu.

Ikonka

Barva čáry (ohraničení)

Ohraničení

Po klepnutí na ikonu Ohraničení se otevře lišta Ohraničení, kde je možné upravit ohraničení oblasti listu nebo objektu.

Ikonka

Ohraničení

Barva pozadí

Klepnutím otevřete nástrojovou lištu, kde je možné kliknutím vybrat barvu pozadí odstavce. Barva bude použita jako pozadí aktuálního odstavce nebo vybraných odstavců.

Ikonka

Barva pozadí

Sloučit buňky

Kombinuje obsah vybraných buněk tabulky do jedné buňky.

ikona

Sloučit buňky

Rozdělit Buňky

Splits the cell or group of cells horizontally or vertically into the number of cells that you enter.

 Ikona

Rozdělit buňky

Optimalizovat velikost

Otevře nástrojovou lištu, která obsahuje funkce pro optimalizaci řádků a sloupců tabulky.

Icon

Optimalizovat velikost

Nahoře

Zarovná obsah buňky k horní straně buňky.

Na střed (svisle)

Zarovná obsah buňky na střed mezi horní a spodní okraj buňky.

Dole

Zarovná obsah buňky k dolnímu okraji buňky.

Vložit řádky

Vloží do tabulky jeden či více řádků pod umístění kurzoru. Více než jeden řádek je možné vložit pomocí odpovídajícího dialogového okna (zvolte Tabulka - Vložit - Řádky) nebo pokud před klepnutím na ikonu označíte více než jeden řádek. Při druhém způsobu budou mít vložené řádky stejnou výšku jako označené řádky.

Ikonka

Vložit řádek

Vložit sloupec

Vloží do tabulky jeden či více sloupců za umístění kurzoru. Více než jeden sloupec je možné vložit pomocí odpovídajícího dialogu (vyberte Tabulka - Vložit - Sloupce) nebo pokud před klepnutím na ikonu označíte více než jeden sloupec. Při druhém způsobu budou mít vložené sloupce stejnou šířku jako označené sloupce.

Ikonka

Vložit sloupec

Odstranit řádek

Odstraní označené řádky z tabulky.

Icon

Odstranit řádek

Odstranit sloupec

Odstraní z tabulky označené sloupce.

Icon

Odstranit sloupec

Automatické opravy

Automatically applies formats to the current table, including fonts, shading, and borders.

Vlastnosti tabulky

Určuje vlastnosti vybrané tabulky, např. název, zarovnání, vzdálenosti, šířku sloupců, ohraničení či pozadí.

Řadit

Seřadí vybrané odstavce, nebo řádky tabulek abecedně či číselně. Můžete definovat až tři řadící klíče, a také můžete kombinovat abecední řazení s číselným.

Součet

Provede součet hodnot. Poznámka: kurzor musí být v buňce, ve které se má součet zobrazit.

Ikona

Součet