Lišta Obrázek

Lišta Obrázek obsahuje funkce pro formátování a umístění vybraných rastrových obrázků.

Image Filter Bar

This icon on the Image bar opens the Image Filter bar, where you can use various filters on the selected picture.

Ikona

Filtr

Grafický režim

Zobrazí seznam atributů vybraného grafického objektu. Vložené nebo připojené grafické objekty se nezmění, mění se jen zobrazení objektu.

styl bunky

Grafický režim

Barva

Na nástrojové liště Barvy můžete upravit některé vlastnosti vybraného objektu.

Průhlednost

Určuje průhlednost grafického objektu. Jsou možné hodnoty od 0% (neprůhledné) do +100% (průhledné).

Ikona

Průhlednost

Překlopit svisle

Flips the selected image vertically.

Překlopit vodorovně

Flips the selected image horizontally.

Vlastnosti obrázku

Naformátuje velikost, umístění a další vlastnosti vybraného obrázku.

Icon

Vlastnosti obrázku