Nástrojové lišty

Tato část obsahuje přehled nástrojových lišt, které jsou k dispozici v LibreOffice Writer. Tento přehled popisuje výchozí nastavení nástrojových lišt v LibreOffice.

Lišta Standardní

Lišta Standardní je dostupná v každé aplikaci LibreOffice.

Lišta Formátování

Lišta Formátování obsahuje funkce pro formátování textu.

Lišta Kresba

Lišta Kresba obsahuje často používané nástroje pro úpravy. Po klepnutí na šipku vedle ikony se otevře nástrojová lišta s dalšími příkazy.

Lišta Obrázek

Lišta Obrázek obsahuje funkce pro formátování a umístění vybraných rastrových obrázků.

Lišta Rámec

Když je vybrán rámec, zobrazí se lišta Rámec, která poskytuje nejdůležitější funkce pro formátování a umístění rámce.

Lišta objekt OLE

Lišta objekt OLE se zobrazí, je-li vybrán objekt. Obsahuje nejdůležitější funkce pro formátování a umístění objektů.

Lišta Tabulka

Lišta Tabulka obsahuje funkce, které potřebujete pro práci s tabulkou. Objeví se, pokud umístíte kurzor do tabulky.

Lišta Vlastnosti objektu kresby

Lišta Vlastnosti objektu kresby je k dispozici ve Writeru a Calcu. Zvolte Zobrazit - Nástrojové lišty - Vlastnosti objektu kresby. Ovládací prvky jsou dostupné, když je označena kresba. Ve výchozím nastavení se některé ikony liší pro textové dokumenty a sešity.

Lišta Odrážky a číslování

Lišta Odrážky a číslování obsahuje funkce pro úpravu struktury číslovaných odstavců, např. změnu pořadí odstavců a nastavení různých úrovní odstavců.

Lišta Textový objekt

Obsahuje příkazy pro formátování textu, který je obsažen v kresbě. Lišta Textový objekt se zobrazí, pokud poklepete do kresby.

Stavový řádek

Stavový řádek obsahuje informace o aktuálním dokumentu a nabízí několik tlačítek s užitečnými funkcemi.

Náhled tisku

Lišta Náhled tisku se zobrazí, když si prohlížíte aktuální dokument v režimu náhledu.

Lišta Data tabulky

Pomocí lišty Data tabulky je možné ovládat pohled na data.

Pravítka

Pravítka zobrazují rozměry stránky a umístění tabulátorů, odsazení, ohraničení a sloupců. Všechny tyto vlastnosti je možné pomocí myši upravit.

Lišta vzorců

Lišta Vzorec umožňuje vytvářet a vkládat do textového dokumentu výpočty. Pro zobrazení lišty Vzorec stiskněte F2.

Vložit

Tato nástrojová lišta obsahuje různé funkce pro vkládání rámců, obrázků, tabulek a dalších objektů.

Lišta Klasifikace

Lišta Klasifikace obsahuje nástroje napomáhající bezpečnému nakládání s dokumenty.

Nástrojová lišta Klasifikace obsahuje seznamy napomáhající volbě zabezpečení dokumentu podle zásad pro kategorie BAF a úrovně BAILS. Zásady klasifikace jsou ukládány jako metadata do vlastních polí ve vlastnostech dokumentu (Soubor - Vlastnosti, karta Vlastní vlastnosti).

Zvolte nabídku Zobrazit - Nástrojové lišty a vyberte položku Klasifikace

Nástrojová lišta Hromadná korespondence

Nástrojová lišta Hromadná korespondence obsahuje příkazy pro závěrečné kroky přípravy hromadné korespondence.