Form

Contains commands for activate form design mode, open control wizards and insert form controls in your text document.

Design Mode

Enable or disable form design mode.

Control Wizards

Enable or disable control wizards.

Popisek

Ikona

Přidá pole pro zobrazení textového popisu. Tyto popisy jen zobrazují určený text, nic se do nich nezadává.

Textové pole

Ikona

Přidá vstupní pole, ve kterém je možné zadat a upravovat text.

Zaškrtávací políčko

Ikonka

Přidá zaškrtávací pole, které je možné použít pro zapnutí nebo vypnutí určité funkce.

Tlačítko volby

Ikonka

Přidá přepínač, který umožní uživateli vybrat z několika možností. Seskupené možnosti musí mít po sobě jdoucí pořadí pro přepínání tabulátorem. Obvykle se související možnosti vkládají do jednoho seskupení. Pokud máte dvě skupiny voleb, musíte vložit index pro procházení mezi tyto dvě skupiny.

Pole se seznamem

Ikonka

Přidá pole se seznamem. Pole se seznamem je jednořádkové pole se seznamem, na které může uživatel klepnout a ze seznamu vybrat nějakou položku. Pokud chcete, je možné nastavit položky pole se seznamem "jen pro čtení".

Tlačítko

Ikonka

Přidá příkazové tlačítko. Tlačítko příkazu je možné použít pro spuštění příkazu pro definovanou událost, např. pro klepnutí myší.

Budete-li chtít, na tlačítko je možné přidat text i obrázek.

Obrázkové tlačítko

Ikonka

Vytvoří tlačítko představené obrázkem. Kromě obrázkové reprezentace má obrázkové tlačítko stejné vlastnosti jako "normální" tlačítko.

Formátované pole

Ikonka

Přidá textové pole, ve kterém je možné určit formátování zadávaného textu nebo jeho výstupní podoby a také různé omezující hodnoty.

More fields

Date, time, numerical, currency and pattern form fields.

Seskupení

Ikonka

Přidá rámeček, který je možné použít k vizuálnímu seskupení souvisejících ovládacích prvků, např. možností přepínače.

Ovládací pole obrázku

Ikonka

Vytvoří ovládací pole obrázku. Lze je použít jen k přidávání obrázků z databáze. Ve formuláři v dokumentu poklepejte na tento ovládací prvek a zobrazí se dialog Vložit obrázek. Také má místní nabídku (ne v režimu návrhu) s příkazy pro vkládání a odstranění obrázku.

Pokud není ovládací pole obrázku chráněno proti zápisu, lze ve formuláři zobrazit obrázky z databáze nebo vkládat do databáze nové obrázky. Ovládací prvek musí odkazovat na pole databáze, které je typu obrázek (image). Zadejte tedy datové pole v okně vlastností na kartě Data.

Výběr souboru

Ikonka

Přidá tlačítko, které otevře dialog pro výběr souboru.

Ovládací prvek tabulky

Ikonka

Vytvoří ovládací prvek tabulky pro zobrazení tabulky z databáze. Pokud vytvoříte nový ovládací prvek tabulky, spustí Průvodce prvkem tabulky.

Lišta navigace

Ikonka

Vytvoří lištu navigace.

Vlastnosti ovládacího prvku

Otevře dialog pro úpravu vlastností vybraného ovládacího prvku.

Vlastnosti formuláře

V tomto dialogu je možné mimo jiné určit zdroj dat a událostí pro celý formulář.

Navigátor formulářem

Otevře Navigátor formulářem. V tomto okně se zobrazují všechny formuláře a podformuláře aktuálního dokumentu, spolu s odpovídajícími ovládacími prvky.

Pořadí aktivace

Když je vybrán formulář, otevře se dialog Pořadí aktivace, který určuje pořadí, v němž ovládací prvky získávají zaměření při stisku klávesy Tab.

Otevřít v režimu návrhu

Otevře formulář v Režimu návrhu, aby jej bylo možné upravit.

Automatic Control Focus

Enable or disable Automatic Control Focus