Tabulka

Ukazuje příkazy pro vložení, úpravy a odstranění tabulky a jejích prvků v textovém dokumentu.

Vložit tabulku

Vloží novou tabulku.

Vložit

Sloupce

Vloží sloupec.

Řádky

Vloží řádky.

Odstranit

Tabulka

Smaže aktuální tabulku.

Sloupce

Smaže označené sloupce.

Řádky

Smaže označené řádky.

Vybrat

Tabulka

Vybere aktuální tabulku.

Sloupec

Označí aktuální sloupec.

Řádek

Označí aktuální řádek.

Buňka

Vybere aktuální buňku.

Sloučit buňky

Kombinuje obsah vybraných buněk tabulky do jedné buňky.

Rozdělit buňky

Splits the cell or group of cells horizontally or vertically into the number of cells that you enter.

Sloučit tabulku

Combines two consecutive tables into a single table. The tables must be directly next to each other and not separated by an empty paragraph.

Rozdělit tabulku

Na pozici kurzoru rozdělí aktuální tabulku na dvě samostatné tabulky. Tento příkaz je také k dispozici v místní nabídce buňky tabulky.

Automatický formát tabulky

Automatically applies formats to the current table, including fonts, shading, and borders.

Automatická úprava

Šířka sloupce

Otevře dialog Šířka sloupce, kde můžete změnit šířku sloupce.

Optimální šířka sloupce

Automaticky upravuje šířku sloupce tak, aby odpovídala obsahu v buňkách. Změna šířky sloupce neovlivní šířku ostatních sloupců v tabulce. Šířka tabulky nemůže přesáhnout šířku stránky.

Rovnoměrně rozmístit sloupce

Upraví výšku označených sloupců podle šířky nejširšího označeného sloupce. Celková šířka tabulky nemůže překročit šířku stránky.

Výška řádku

Otevře dialog Výška řádku, kde můžete změnit výšku řádku.

Optimální výška řádky

Automaticky přizpůsobí výšku řádku podle obsahu buněk. Toto je výchozí nastavení pro nové tabulky.

Rozložit řádky rovnoměrně

Upraví výšku označených řádků podle výšky nejvyššího řádku ve výběru.

Zalomit přes stránky

Povolí zalomení stránky v aktuálním řádku.

Opakovat řádky záhlaví

Pokud se tabulka rozdělí na více stránek, opakuje se záhlaví tabulky na každé stránce.

Převést

Text -> tabulka

Otevře dialog, ve kterém můžete převést vybraný text na tabulku.

Tabulka -> text

Otevře dialog, ve kterém můžete převést aktuální tabulku na text.

Řadit

Seřadí vybrané odstavce, nebo řádky tabulek abecedně či číselně. Můžete definovat až tři řadící klíče, a také můžete kombinovat abecední řazení s číselným.

Vzorec

Otevře lištu Vzorec, ve které můžete vytvářet a upravovat vzorce.

Formát čísla

Otevře dialogové okno, ve kterém můžete určit formát čísel v tabulce.

Vlastnosti tabulky

Určuje vlastnosti vybrané tabulky, např. název, zarovnání, vzdálenosti, šířku sloupců, ohraničení či pozadí.