Nástroje

Obsahuje nástroje pro kontrolu pravopisu, galerii obrázků, které můžete přidat do dokumentu, a také nástroje pro přizpůsobení nabídek a nastavení předvoleb programu.

Kontrola pravopisu

Ruční kontrola pravopisu.

Jazyk

Otevře podnabídku, kde je možné si vybrat příkazy spojené s jazykem.

Počet slov

Counts the words and characters, with or without spaces, in the current selection and in the whole document. The count is kept up to date as you type or change the selection.

Číslování kapitol

Určuje formát čísla a hierarchii číslování kapitol v současném dokumentu.

Číslování řádků

Přidá, odstraní či změní formát čísla řádku v aktuálním dokumentu. Pokud chcete vyjmout odstavec z číslování, zvolte Formát - Odstavec, klepněte na kartu Číslování a poté zrušte zaškrtnutí pole Zahrnout tento odstavec do číslování řádků.

Poznámky pod čarou

Určuje nastavení zobrazení pro poznámky pod čarou/vysvětlivky.

Seznam použité literatury

Vkládání, mazání, úpravy a správa záznamů v databázi použité literatury.

Průvodce hromadnou korespondencí

Spustí průvodce hromadnou korespondencí pro vytvoření hromadného dopisu, nebo odeslání e-mailových zpráv více příjemcům.

Seřadit

Seřadí vybrané odstavce, nebo řádky tabulek abecedně či číselně. Můžete definovat až tři řadící klíče, a také můžete kombinovat abecední řazení s číselným.

Spočítat

Vypočítá vybraný vzorec a výsledek zkopíruje do schránky.

Aktualizace

Aktualizuje položky s dynamickým obsahem, jako jsou pole a indexy.

Přehrávač médií

Otevře okno s Přehrávačem médií, který umožní náhled na soubory zvuku a videa a jejich vložení do aktuálního dokumentu.

Makra

Umožňuje zaznamenat, spravovat a upravovat makra.

Správce rozšíření

The Extension Manager adds, removes, disables, enables, and updates LibreOffice extensions.

Nastavení XML filtrů

Otevře dialog Nastavení XML filtrů, kde je možné vytvářet, upravovat, mazat a testovat filtry pro import a export XML souborů.

Nastavení automatických oprav

Nastavení možností pro automatické náhrady textu během psaní.

Automatický text

Umožňuje vytvořit, upravit, nebo vložit Automatický text. Jako automatický text můžete uložit formátovaný text, text s grafikou, tabulky a pole. Pro rychlé vložení Automatického textu, napište počáteční písmena Automatického textu a stiskněte klávesu F3.

Přizpůsobit

Customizes LibreOffice menus, context menus, shortcut keys, toolbars, and macro assignments to events.

Možnosti

Tento příkaz otevře dialogové okno pro přizpůsobení nastavení programu.