Formát

Obsahuje příkazy pro formátování rozvržení a obsahu dokumentu.

Vymazat přímé formátování

Removes direct formatting and formatting by character styles from the selection.

Znak

Změní písmo a formátování vybraných znaků.

Odstavec

Modifies the format of the current paragraph, such as indents and alignment.

Odrážky a číslování

Adds numbering or bullets to the current paragraph, and lets you edit format of the numbering or bullets.

Stránka

Nastavení formátování a rozvržení pro aktuální styl stránky, např. okraje stránky, záhlaví, zápatí či pozadí stránky.

Změnit velikost písmen

Změní velikost písmen ve výběru. Pokud je kurzor umístěn na slově a není aktivní žádný výběr, výběrem je dané slovo.

Asijský fonetický rádce

Allows you to add comments next to Asian characters to serve as a pronunciation guide.

Tyto příkazy jsou přístupné pouze tehdy, je-li povolena podpora pro asijské jazyky v - Jazyková nastavení - Jazyky.

Sloupce

Určení počtu a rozvržení sloupců pro styl stránky, rámce či sekce.

Sekce

Mění vlastnosti sekcí definovaných ve vašem dokumentu. Pro vložení sekce vyberte text nebo klepněte ve vašem dokumentu myší a potom zvolte Vložit - Sekce.

Automatické opravy

Automaticky formátuje soubor podle voleb nastavených v Nástroje - Automatické opravy - Nastavení automatických oprav.

Ukotvení

Nastavení možností ukotvení vybraného objektu.

Obtékání

Specify the way you want text to wrap around an object. You can also specify the spacing between the text and the object.

Zarovnání (objekty)

Zarovná vybrané objekty vzhledem k ostatním.

Zarovnání (textové objekty)

Nastaví zarovnání pro aktuální výběr.

Uspořádat

Změní pořadí vybraných objektů nad sebou.

Překlopit

Vodorovně nebo svisle překlopí vybraný objekt.

Seskupit

Seskupí vybrané objekty, aby bylo možné je přesunovat a formátovat jako jeden objekt.

Objekt

Otevře podnabídku pro úpravu vlastností vybraného objektu.

Rámec

Vloží rámec, který lze použít pro vytvoření jednoho či více sloupců textu a objektů.

Obrázek

Naformátuje velikost, umístění a další vlastnosti vybraného obrázku.