Soubor

Tyto příkazy umožňují pracovat s aktuálním dokumentem, otevřít nový dokument nebo ukončit aplikaci.

Nový

Vytvoří nový dokument LibreOffice.

Open

Opens a local or remote file, or imports one.

Open Remote...

Opens a document located in a remote file service.

Poslední dokumenty

Seznam naposledy otevřených souborů. Soubor je možné otevřít klepnutím na jeho název.

Zavřít

Zavře aktuální dokument bez ukončení programu.

Průvodci

Provedou vás vytvořením obchodních nebo osobních dopisů, faxů, porad, prezentací a dalších.

Šablony

Umožňuje spravovat a upravovat šablony nebo uložit aktuální soubor jako šablonu.

Znovu načíst

Načte naposledy uloženou verzi aktuálního dokumentu.

Verze

Ukládá a spravuje více verzí aktuálního dokumentu do jednoho souboru. Verze je možné otevírat, mazat nebo porovnávat.

Uložit

Uloží aktuální dokument.

Save Remote...

Saves a document located in a remote file service.

Uložit jako

Saves the current document in a different location, or with a different file name or file type.

Uložit vše

Uloží všechny změněné dokumenty LibreOffice.

Save a Copy

Save a copy of the actual document with another name or location.

Export

Uloží aktuální dokument s jiným názvem a formátem na určené místo.

Export As...

Export the document in PDF or EPUB formats

Odeslat

Odešle kopii aktuálního dokumentu jiné aplikaci.

Náhled ve webovém prohlížeči

Vytvoří dočasnou kopii aktuálního dokumentu ve formátu HTML, otevře výchozí webový prohlížeč a zobrazí v něm HTML soubor.

Náhled tisku

Zobrazí náhled vytištěné strany nebo zavře náhled.

Tisk

Vytiskne aktuální dokument, výběr nebo určené stránky. Také je možné nastavit volby tisku pro aktuální dokument. Volby tisku se mohou lišit podle používané tiskárny a operačního systému.

Printer Settings

Select the default printer for the current document.

Vlastnosti dokumentu

Zobrazí vlastnosti aktuálního souboru, např. statistické údaje jako počet slov nebo datum vytvoření souboru.

Elektronické podpisy

Přidá nebo odstraní elektronické podpisy dokumentů. Tento dialog je možné použít k zobrazení certifikátů.

Ukončit

Closes all LibreOffice programs and prompts you to save your changes. This command does not exist on macOS systems.