Nástrojová lišta Hromadná korespondence

Nástrojová lišta Hromadná korespondence obsahuje příkazy pro závěrečné kroky přípravy hromadné korespondence.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte nabídku Zobrazit - Nástrojové lišty a vyberte položku Hromadná korespondence


Průvodce hromadnou korespondencí

Spustí průvodce hromadnou korespondencí pro vytvoření hromadného dopisu, nebo odeslání e-mailových zpráv více příjemcům.

(Číslo příjemce)

Pokud chcete zobrazit náhled dokumentu hromadné korespondence pro určitého příjemce, zadejte číslo záznamu s jeho adresou.

K posunu mezi záznamy adres použijte tlačítka pro procházení.

Vyjmout příjemce

Vyjme aktuálního příjemce z hromadné korespondence.

Upravit jednotlivé dokumenty

Vytvoří jeden společný dokument pro všechny příjemce a oddělí je znakem zalomení stránky. Názvy a adresy příjemců v tomto dokumentu mohou být upraveny podle potřeby.

Save merged document

Save the mail merge output to file.

Print merged document

Prints the mail merge output for all or some recipients.

Send merged document as e-mail

Sends the mail merge output as e-mail messages to all or some recipients.